Blog

 • 5 QUY TẮC SÁNG TẠO KHẨU HIỆU (SLOGAN/ TAGLINE)

  Tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đều có những quy tắc nhất định. Sáng tạo câu khẩu hiệu là một trong các dịch vụ chính của Bảo Phát, chúng tôi đã nghiên cứu và đề ra 5 quy tắc cơ bản cho việc sáng tạo câu khẩu hiệu. Hãy tìm hiểu kỹ hơn về lĩnh vực đặc biệt này tại Bảo Phát.
 • TIÊU CHÍ VÀNG CỦA BIỂU TRƯNG THƯƠNG HIỆU (LOGO)

  Mọi sản phẩm sáng tạo đều cần có những tiêu chí để đánh giá, và biểu trưng thương hiệu (brand logo) cũng vậy. Bài viết sau đây đề cập tới các tiêu chí vàng để đánh giá về biểu trưng thương hiệu - yếu tố quan trọng thứ 2 của thương hiệu.
 • 5 QUY TẮC SÁNG TẠO BIỂU TRƯNG (LOGO)

  Tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đều có những quy tắc nhất định. Sáng tạo biểu trưng thương hiệu (logo) là một trong các dịch vụ chính của Bảo Phát, chúng tôi đã nghiên cứu và đề ra 5 quy tắc cơ bản cho việc sáng tạo logo. Hãy tìm hiểu kỹ hơn về lĩnh vực đặc biệt này tại Bảo Phát.
 • TIÊU CHÍ VÀNG CỦA TÊN THƯƠNG HIỆU

  Mọi sản phẩm sáng tạo đều cần có những tiêu chí để đánh giá, và tên thương hiệu cũng vậy. Bài viết sau đây đề cập tới các tiêu chí vàng để đánh giá về tên thương hiệu - yếu tố quan trọng nhất của thương hiệu.
 • BẢO HỘ NHÃN HIỆU LÀ GÌ?

  "Bảo hộ thương hiệu" hay chính xác hơn là "bảo hộ nhãn hiệu" là một tiến trình làm việc với Cục sở hữu trí tuệ nhằm đăng ký tên thương hiệu hoặc biểu tượng (logo) hoặc cả tên thương hiệu và biểu tượng (logo). Thời gian tiến hành bảo hộ nhãn hiệu có thể lên tới 2 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Chỉ những nhãn hiệu đảm bảo khả năng phân biệt với các nhãn hiệu cùng loại khác thì mới được cấp văn bằng bảo hộ và hiệu lực của văn bằng được tính từ lúc nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • 3 LỢI ÍCH CỦA VIỆC BẢO HỘ NHÃN HIỆU

  Trong tiến trình xây dựng thương hiệu, bảo hộ thương hiệu là việc cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Việc bảo hộ thương hiệu sẽ đem lại nhiều lợi ích cho thương hiệu nói riêng và cho doanh nghiệp nói chung. Bài viết này đưa ra 3 lợi ích quan trọng của việc bảo hộ thương hiệu.
 • 5 QUY TẮC ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU

  Tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đều có những quy tắc nhất định. Đặt tên thương hiệu là một trong các dịch vụ chính của Bảo Phát, chúng tôi đã nghiên cứu và đề ra 5 quy tắc cơ bản cho việc đặt tên. Hãy tìm hiểu kỹ hơn về lĩnh vực đặc biệt này tại Bảo Phát.
 • DỰ ÁN THIẾT KẾ LOGO - THƯƠNG HIỆU KLAMAG

  Bảo Phát đã thiết kế thành công biểu tượng (logo) cho thương hiệu Klamag. Dự án được thực hiện trong 07 ngày với kết quả thành công ngoài mong đợi. Hãy tìm hiểu kỹ hơn về dự án này thông qua bài viết sau đây.
2 3 4 5 6 » ( 22 )
Tên
Email